بایگانی‌ ماهانه: دسامبر 2018

نصب و دستورات اولیه داکر Docker در CentOS 6/7

نصب و دستورات اولیه داکر Docker در CentOS 6/7

داکر چیست؟ داکر Docker یک برنامه رایانه‌ای متن باز است که شبیه‌سازی سطح سیستم‌عامل که با نام کانتینرینگ نیز شناخته شده است اجرا می‌کند. داکر دیپلویمنت نرم‌افزارهای کاربردی را درون کانتینر نرم‌افزاری به وسیلهٔ...